Homologace T1/T3/L7E

Kategorie T3b:

 • Nutný řidičský průkaz skupiny B nebo T 
 • Vydává se Technický průkaz zvláštního vozidla
 • V určitých dnech není možné se stroji této kategorie vyjet na silnice I. třídy *
 • Přilba není povinná - její používání však silně doporučujeme!
 • STK: první po 4 letech, dále vždy po 2 letech


Kategorie T1b:

 • Nutný řidičský průkaz skupiny B nebo T
 • Vydává se Technický průkaz zvláštního vozidla
 • Povinné bezpečnostní pásy
 • Přilba není povinná - její používání však silně doporučujeme!
 • STK: první po 4 letech, dále vždy po 2 letech


Kategorie L7e:

 • Nutný řidičský průkaz skupiny B
 • Vydává se Technický průkaz motorového vozidla
 • Přilba je povinná
 • STK: první po 6 letech, dále vždy po 4 letech

 

* Kategorie T3 - omezení provozu na silnicích 1. třídy:
  V období od 15. dubna do 30. září je zakázána jízda čtyřkolkám kategorie T3a, T3b:
    1) v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.
    2) v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7.00 do 11.00 hodin,
    3) v poslední den pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.