Záruka 5 let


Čtyřkolky, UTV a SSV značky SEGWAY jsou postaveny podle nejvyšších standardů kvality výroby i použitých materiálů.
Díky tomu poskytují vysokou spolehlivost a dlouhou životnost.

Na základě vynikajících zkušeností jsme pro Vás, nové majitele čtyřkolek, UTV a SSV SEGWAY, spustili program
"Prodloužená záruka na 5 let".

Prodloužená záruka se vztahuje na všechny modely čtyřkolek, UTV a SSV značky SEGWAY.
Více informací a podmínky využití prodloužené záruky získáte u vašeho prodejce.

Prodlouženou záruku můžete získat zcela zdarma!
Prodloužená záruka na 5 let platí pro všechny, i pro podnikatele!

Podmínky pro prodlouženou 5letou záruku:

• Vaše vozidlo musí být zaregistrováno v systému elektronické registrace servisní knížky. Registraci vozidla provádí prodejce.
• Prodloužená záruka platí pro prvního majitele po dobu 5 let nebo do ujetí 10 000 km (podle toho, co nastane dříve).
• Při uplatnění prodloužené záruky je potřeba doložit faktury o dosavadních provedených servisech.
• Stroj nesmí být využíván ke sportovním účelům, ani nadměrně přetěžován přes hodnoty uvedené v návodu k obsluze.
• Veškeré opravy, výměny dílů a náplní mohou být prováděny pouze v autorizovaném servisu.
• Při opravách stroje musí být použity výhradně originální díly dodané oficiálním zástupcem značky.
• V rámci rozšířené záruky má spotřebitel právo na opravu závady.
• Veškeré oleje a provozní kapaliny musí být použity jen ty, které jsou doporučené v návodu k obsluze, tedy od firmy MAXIMA Racing Oils.
• Je nutné dodržovat předepsané servisní intervaly tak, jak jsou uvedeny v servisní knížce a servisním manuálu výrobce.
• Prodloužená záruka na stroj zaniká nebo je omezena při porušení podmínek uvedených v reklamačním řádu.